Om UUC AB

Gunilla Kajrup-Aspeborg, vd för företaget, har mångårig arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat sektor bland annat som;

- regional processledare inom Kommunförbundet Skåne

- kriminalvårdsinspektör i Kriminalvården

- samordnare inom rehabilitering på Försäkringskassan

- familjebehandlare och familjeutredare inom socialtjänsten

- lärare inom vuxenutbildning och folkhögskola

- projektledare för olika Europeiska socialfondsprojekt.

Hennes formella meriter som beteendevetare är, förutom grundläggande högskoleutbildning, främst en Master of behavioural sciences – management, team and organisation, masterutbildning inom utbildningsvetenskap och socialpedagogik samt chefsutbildning på universitetsnivå. Hon har även sedan tidigare en förskollärarexamen där hon under många år arbetat inom bland annat barnomsorg, skola och fritidssektorn.