Arbetsåret 2013

Under detta år har vi arbetat med att ytterligare utveckla Casemetodiken bland annat som chefshandledning. Detta har visat sig vara ett lyckat drag. Under 2014 har vi stor efterfrågan på just denna tjänst.

Vi har även utvecklat våra utbildningsdagar kring bemötande kopplat till yrkesroll, komflikthantering och social kompetens. Ett stort antal personal inom vård- och omsorgssektorn har uppskattat dessa två utbildningsdagar.

När det gäller konkreta verktyg för ledare där delaktighet och process är målet har våra deltagardemokratiska mötesprocessverktyg varit en framgångsfaktor.

Under 2014 har vi för avsikt att satsa ytterligare på ledarskapsutveckling för delaktighet, handledning för personal och chefer samt olika uppdragsutbildningar där bemötandefrågor är viktiga inslag.