Hösten 2015

Under hösten är det som vanligt fullt ös med handledning av personalgrupper och chefsgrupper inom socialt arbete samt vård- och omsorg.

En av våra stora satsningar sedan juni 2015 och även framgent är en nationell satsning på Handledarutbildning för undersköterskor eller motsvarande i tre steg. Dessa utbildningar, som är nationella, ges inom Vård- och omsorgscollege och ska implementeras i verksamheterna under 2016.

En annan stor satsning i höst är kompetensutveckling  för all personal såsom förvaltare, chefer och bovärdar vid ett fastighetsbolag i Skåne. Kompetensutvecklingen består i samtalsmetodik, privat-professionellt samt casemetodik och ges i syfte att förbättra kundbemötande.

Personalen vid ett nyöppnat boende för ensamkommande flyktingbarn kommer ges kompetensutveckling inom samtalsmetodik och konflikthantering under hösten.

Våren 2015

Ännu ett år läggs till handlingarna och ett nytt med nya möjligheter börjar. Utanför fönstret faller snön samtidigt som de första snödropparna sticker upp ur gräsmattan. Under den här våren kommer vi att arbeta mycket med processhandledning för grupper inom olika verksamheter och även med casemetodikhandledning. Det är framförallt inom socialtjänsten och vård- och omsorgssektorn som handledningen efterfrågas just nu. Det planeras utbildningsinsatser inom samtalsmetodik, privat- och professionellt samt konflikthantering för personal inom socialtjänsten och inom LSS. Även workshops och deltagardemokratiska mötesmetoder såsom framtidsverkstad och dialogcafé genomförs under våren för personal inom bland annat fastighetsbranschen. Kurser i att förebygga våld och hot genomförs för personal inom socialtjänsten och fastighetsbranschen. Även kursen  ”Praktiskt ledarskap i vardagen” ges för målgruppen verksamhetsnära chefer/ledare. Med andra ord; En spännande och omväxlande vår närmar sig med stormsteg!

Kontakta oss gärna om du och/eller din organisation är intresserad av kompetensutveckling eller handledning för personalen!