Våren 2015

Ännu ett år läggs till handlingarna och ett nytt med nya möjligheter börjar. Utanför fönstret faller snön samtidigt som de första snödropparna sticker upp ur gräsmattan. Under den här våren kommer vi att arbeta mycket med processhandledning för grupper inom olika verksamheter och även med casemetodikhandledning. Det är framförallt inom socialtjänsten och vård- och omsorgssektorn som handledningen efterfrågas just nu. Det planeras utbildningsinsatser inom samtalsmetodik, privat- och professionellt samt konflikthantering för personal inom socialtjänsten och inom LSS. Även workshops och deltagardemokratiska mötesmetoder såsom framtidsverkstad och dialogcafé genomförs under våren för personal inom bland annat fastighetsbranschen. Kurser i att förebygga våld och hot genomförs för personal inom socialtjänsten och fastighetsbranschen. Även kursen  ”Praktiskt ledarskap i vardagen” ges för målgruppen verksamhetsnära chefer/ledare. Med andra ord; En spännande och omväxlande vår närmar sig med stormsteg!

Kontakta oss gärna om du och/eller din organisation är intresserad av kompetensutveckling eller handledning för personalen!