Ny kompetensutbildning att tillgå

Kommunicera ett budskap effektivt och inspirerande

Syftar till att ge deltagarna verktyg i vardagen när de håller i olika presentationer eller ska agera moderator. Detta är en praktisk kurs där de ges olika hjälpmedel och verktyg för att kunna planera, förbereda, genomföra och utvärdera framgångsrika presentationer. De får öva på hur de effektivast använder sitt kroppsspråk, sin röst och sitt engagemang för att bli ännu mer inspirerande och tydlig och därmed kunna skapa bättre kontakt med sina åhörare/medarbetare/kollegor. De hjälps även genom olika tekniker till retoriska grepp för att lyckas bättre.

Kursen ger deltagarna kunskap att:

  • Framföra och presentera på ett tydligt och strukturerat sätt
  • Fånga lyssnarnas uppmärksamhet och behålla den
  • Använda retoriken för att få en ovärderlig struktur
  • Använda samtalsmetodik som ett retoriskt redskap
  • Förbättra förmågan att leda dialoger
  • Utveckla deltagarens viktigaste verktyg – kroppsspråk och röst
  • Hantera nervositet och bli säkrare
  • Hantera besvärliga situationer
Omfattning: 1 dag
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer

Arbetsåret 2018

Arbetsåret 2018 börjar med en rivstart bestående av uppdrag från två fastighetsbolag som vill bli bättre på ”Service och bemötande med svåra samtal”. En tredagars utbildning som ger en dags samtalsmetodik med fokus svåra samtal, en dags personlig utveckling där deltagarna får syn på hur de själva agerar i olika bemötandesituationer samt dag tre som består i praktisk träning med deltagarnas egna case dvs egna vardagssituationer på arbetet som deltagaren upplever som svåra får en träna på tillsammans med skådespelare som motpart och beteendevetare som coach.  Ett lyckat koncept som tidigare fastighetsbolag lovordat sedan två år tillbaka. Ett utbildningspaket som kan användas i alla branscher där bemötande är en del!

En annan bransch som i hög grad efterfrågar utbildningsinsatser kring bemötande är vård och omsorg. Här kommer årets första utbildningsdag, som består av en arbetsställe inom LSS, att resonera kring temat ”Hur gör jag när jag bemöter andra och varför just så?” Syftet med dagen är att få syn på deltagarnas egen delaktighet i det bemötande de får av andra, få möjlighet att modifiera sitt bemötande och därmed ge ett bättre bemötande till andra vilket gör deltagarna mer framgångsrika i sin kommunikation på arbetet.