Arbetsåret 2018

Arbetsåret 2018 börjar med en rivstart bestående av uppdrag från två fastighetsbolag som vill bli bättre på ”Service och bemötande med svåra samtal”. En tredagars utbildning som ger en dags samtalsmetodik med fokus svåra samtal, en dags personlig utveckling där deltagarna får syn på hur de själva agerar i olika bemötandesituationer samt dag tre som består i praktisk träning med deltagarnas egna case dvs egna vardagssituationer på arbetet som deltagaren upplever som svåra får en träna på tillsammans med skådespelare som motpart och beteendevetare som coach.  Ett lyckat koncept som tidigare fastighetsbolag lovordat sedan två år tillbaka. Ett utbildningspaket som kan användas i alla branscher där bemötande är en del!

En annan bransch som i hög grad efterfrågar utbildningsinsatser kring bemötande är vård och omsorg. Här kommer årets första utbildningsdag, som består av en arbetsställe inom LSS, att resonera kring temat ”Hur gör jag när jag bemöter andra och varför just så?” Syftet med dagen är att få syn på deltagarnas egen delaktighet i det bemötande de får av andra, få möjlighet att modifiera sitt bemötande och därmed ge ett bättre bemötande till andra vilket gör deltagarna mer framgångsrika i sin kommunikation på arbetet.