Ny kompetensutbildning att tillgå

Kommunicera ett budskap effektivt och inspirerande

Syftar till att ge deltagarna verktyg i vardagen när de håller i olika presentationer eller ska agera moderator. Detta är en praktisk kurs där de ges olika hjälpmedel och verktyg för att kunna planera, förbereda, genomföra och utvärdera framgångsrika presentationer. De får öva på hur de effektivast använder sitt kroppsspråk, sin röst och sitt engagemang för att bli ännu mer inspirerande och tydlig och därmed kunna skapa bättre kontakt med sina åhörare/medarbetare/kollegor. De hjälps även genom olika tekniker till retoriska grepp för att lyckas bättre.

Kursen ger deltagarna kunskap att:

  • Framföra och presentera på ett tydligt och strukturerat sätt
  • Fånga lyssnarnas uppmärksamhet och behålla den
  • Använda retoriken för att få en ovärderlig struktur
  • Använda samtalsmetodik som ett retoriskt redskap
  • Förbättra förmågan att leda dialoger
  • Utveckla deltagarens viktigaste verktyg – kroppsspråk och röst
  • Hantera nervositet och bli säkrare
  • Hantera besvärliga situationer
Omfattning: 1 dag
Rekommenderat max antal deltagare: 25 personer