Arbetsåret 2016

Under våren 2016 har mycket fokus legat på handledning och utbildningsdagar i att förebygga hot och våld för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Denna verksamhet har vuxit snabbt och problematik gällande ungdomar och personal emellan har därför lätt för att uppstå och accelerera. Under hösten kommer ännu mer fokus läggas på handledning av personal samtidigt som det finns ett fortsatt behov av utbildningsdagar. Att förebygga allvarliga incidenter kräver ett reflekterande förhållningssätt.

Även handledning och utbildningsdagar i att förebygga hot och våld för personal inom LSS har varit efterfrågat under våren och fortsätter med oförminskad intensitet under hösten.

Processledare inom vård- och omsorg är en annan viktig och långsiktig uppgift för oss – då främst kopplat till Vård- och omsorgscollege.

Under hösten kommer vi även att, under 3 dagar, utbilda all personal (även ledningsgrupp) vid ett stort kommunalt fastighetsbolag inom kundbemötande och kundfokus.

Vi kommer under slutet av året påbörja Handledarutbildning steg 3 – för personal inom sjukvården som vill utveckla handledarrollen samt ges möjlighet till en samordnarroll och karriärväg inom handledarskapet.

Ett gäng samordnare inom kommunala hemtjänsten kommer att, tillsammans med sina chefer, ges möjlighet att utveckla och tydliggöra sina roller som samordnare samt ges viktiga verktyg för hjälp i sitt dagliga arbete.