Inlägg av Gunilla Kajrup-Aspeborg

Ny kompetensutbildning att tillgå

Kommunicera ett budskap effektivt och inspirerande Syftar till att ge deltagarna verktyg i vardagen när de håller i olika presentationer eller ska agera moderator. Detta är en praktisk kurs där de ges olika hjälpmedel och verktyg för att kunna planera, förbereda, genomföra och utvärdera framgångsrika presentationer. De får öva på hur de effektivast använder sitt […]

Arbetsåret 2018

Arbetsåret 2018 börjar med en rivstart bestående av uppdrag från två fastighetsbolag som vill bli bättre på ”Service och bemötande med svåra samtal”. En tredagars utbildning som ger en dags samtalsmetodik med fokus svåra samtal, en dags personlig utveckling där deltagarna får syn på hur de själva agerar i olika bemötandesituationer samt dag tre som […]

Arbetsåret 2017

Under första halvan av 2017 har satsningen på handledning av arbetsgrupper, utbildningar i att förebygga våld och hot samt kundbemötande dominerat efterfrågan. De branscher som efterfrågar detta är främst vård- och omsorg samt fastighetsbranschen. Andra efterfrågade utbildningsinsatser är olika insatser för Handledarskapet inom vård- och omsorgscollege. Under senhösten 2017 samt under våren 2018 kommer vi […]

Arbetsåret 2016

Under våren 2016 har mycket fokus legat på handledning och utbildningsdagar i att förebygga hot och våld för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Denna verksamhet har vuxit snabbt och problematik gällande ungdomar och personal emellan har därför lätt för att uppstå och accelerera. Under hösten kommer ännu mer fokus läggas på handledning av personal samtidigt som det finns […]

Hösten 2015

Under hösten är det som vanligt fullt ös med handledning av personalgrupper och chefsgrupper inom socialt arbete samt vård- och omsorg. En av våra stora satsningar sedan juni 2015 och även framgent är en nationell satsning på Handledarutbildning för undersköterskor eller motsvarande i tre steg. Dessa utbildningar, som är nationella, ges inom Vård- och omsorgscollege och ska implementeras i verksamheterna under […]

Våren 2015

Ännu ett år läggs till handlingarna och ett nytt med nya möjligheter börjar. Utanför fönstret faller snön samtidigt som de första snödropparna sticker upp ur gräsmattan. Under den här våren kommer vi att arbeta mycket med processhandledning för grupper inom olika verksamheter och även med casemetodikhandledning. Det är framförallt inom socialtjänsten och vård- och omsorgssektorn som […]

Våren 2014

Tänk så fort det går. Nyss var det jul och nu börjar det redan bli lite ljusare på kvällarna. Utanför fönstret faller snön magiskt vackert och lägger sig på marken. Samtidigt är det fullt ös när det gäller att boka in vårens aktiviteter i kalendern. Så här långt har det handlat om handledning av socialtjänstgrupp […]

Arbetsåret 2013

Under detta år har vi arbetat med att ytterligare utveckla Casemetodiken bland annat som chefshandledning. Detta har visat sig vara ett lyckat drag. Under 2014 har vi stor efterfrågan på just denna tjänst. Vi har även utvecklat våra utbildningsdagar kring bemötande kopplat till yrkesroll, komflikthantering och social kompetens. Ett stort antal personal inom vård- och […]