Hösten 2015

Under hösten är det som vanligt fullt ös med handledning av personalgrupper och chefsgrupper inom socialt arbete samt vård- och omsorg.

En av våra stora satsningar sedan juni 2015 och även framgent är en nationell satsning på Handledarutbildning för undersköterskor eller motsvarande i tre steg. Dessa utbildningar, som är nationella, ges inom Vård- och omsorgscollege och ska implementeras i verksamheterna under 2016.

En annan stor satsning i höst är kompetensutveckling  för all personal såsom förvaltare, chefer och bovärdar vid ett fastighetsbolag i Skåne. Kompetensutvecklingen består i samtalsmetodik, privat-professionellt samt casemetodik och ges i syfte att förbättra kundbemötande.

Personalen vid ett nyöppnat boende för ensamkommande flyktingbarn kommer ges kompetensutveckling inom samtalsmetodik och konflikthantering under hösten.