Allmän information

Beskrivningarna ska ses som ett förslag till upplägg i olika kursmoment. Alla kurser kan även skräddarsys efter kundens önskemål där man tillsammans kan bestämma ett lämpligt antal dagar i de olika momenten. Vi bestämmer tillsammans lämpliga dagar och tider för de aktuella kurserna. Det är inte nödvändigt att kurserna genomförs i heldagar, utan detta kan variera utifrån kundens önskemål. Kurslokal kan, om så önskas, tillhandahållas av kursledaren.