Framtidsverkstad och Dialogcafé

Är en deltagardemokratisk mötesmetod där deltagarna, utifrån ett tema, står för innehållet i diskussioner, idéer och planering. Deltagarna är experterna och ledarnas uppgift är att hålla i strukturen som underlättar för gruppen att dels inventera de svårigheter, hinder, problem och farhågor som finns idag och dels gemensamma visioner och mål. Utifrån detta gör gruppen upp konkreta handlings- eller idéplaner som vilar på gemensam grund.

Framtidsverkstad är en startpunkt, eller en språngbräda, för fortsatt arbete. Detta är en bra mötesmetod när man ex behöver fatta beslut när många parter är involverade, samverka med andra organisationer, skapa delaktighet, bryta upp inkörda spår samt skapa ett kreativt arbetsklimat.

Ibland kan vi stället för framtidsverkstad eller som en påföljande process erbjuda dialogcafé som en metod för verksamhets- och organisationsutveckling

Omfattning: 1-2 arbetsdagar
Rekommenderat max antal deltagare: 35 personer framtidsverkstad, dialogcafé ca 50 personer