Ledarskap i vardagen - praktiska verktyg direkt

Hur skapar vi en handlingskraftig, lärande organisation med delaktighet som grund? Praktiska metoder och verktyg för hur man i vardagen kan stimulera ett prestigelöst, kreativt samverkansklimat i en personalgrupp.

Förväntningarna på chefer och ledare inom våra förvaltningar och organisationer blir allt högre och arbetsuppgifterna allt fler.Värdegrund, likabehandling och entreprenöriellt lärande är bara några av de komponenter som kräver att personalgrupper har ett gemensamt och aktivt förhållningssätt. En av förutsättningarna för att lyckas är att tillvarata egna och andras resurser på ett kreativt och effektivt sätt.För att implementering av beslut, metoder och rutiner ska bli effektivt krävs att medarbetare, utifrån kunskap och förståelse, aktivt och ansvarstagande tar emot och anpassar besluten till sin specifika verklighet.

Under utbildningen får du effektiva verktyg och mötesmetoder som ger en grogrund för delaktighet, prestigelöshet och ansvarstagande i en personalgrupp. Olikheter i kompetenser och personligheter blir då en framgångsfaktor för att smartast lösa arbetsuppgifterna. Ledarskap i vardagen ger dig deltagaraktiva mötesmetoder såsom Dialogcafé, Framtidsverkstad och Zoom. Du får också praktiska verktyg såsom samtalsmetodik och gemensamt professionellt förhållningssätt och metoder för att underlätta möjligheterna för dig och dina medarbetare att arbeta i en gemensam riktning. Målgruppen är chefer och ledare i verksamhetsnära befattningar såsom ex enhetschefer och förstalinjechefer.
Omfattning: 3 dagar
Max antal deltagare: 25 personer

Coaching

Syftar till att ge deltagarna möjlighet att på hemmaplan genom coaching kring olika relevanta problemställningar, utvecklas i konflikthantering. Målet är att deltagarna efter kursen ska ha introducerats i en relevant arbetsmetod som i ett längre perspektiv kan användas praktiskt när konflikter uppstår på den egna arbetsplatsen.

Denna metod kan användas som handledning i arbetslaget eller som chefshandledning. Vi kan också bygga på eller parallellt med denna modul använda casemetodik som arbetsmetod.