Några röster från en ledarskapsutvecklingskurs för en kommuns alla chefer

- Inspirerande! Känner för att testa! Bra tempo! Engagerade ledare som tror på det som förmedlas - Mycket användbart, tydligt!- Bra upplägg. Kul att få prova på reflekterande samtal. - Dagarna har berört vardagssituationer. Bra genomgångar av flera verktyg som känns användbara. 

- Bra pedagogik och driv i tempot i föreläsningarna, dessutom roligt!

Några röster från en kompetensutvecklingskurs i samtalsmetodik och konflikthantering

- Utbildningen ledde till ett förändrat arbetssätt och nya verktyg. Istället för att porta unga som beter sig dåligt, så tar personalen ett samtal med dem. Detta förändrade förhållningssätt möter ungdomarnas behov på ett bättre sätt och behovet av att porta ungdomar har försvunnit.- Genomtänkt med blandning av teori och praktik. Roligt med lite mer praktiska övningar - Alltid glad och positiv, har mycket kunskap 

- Duktig på att förklara om det är något som är oklart, positiv och bra att lyssna på. Har erfarenhet från många olika arbetsområden

- Intressant. 

- Ger tid till diskussioner - Många olika moment, film, grupper, diskussioner, föreläsningar m m 

- Oerhört givande med simulator som redskap i praktisk konflikthantering